Podpora eKasy v pokladničnom systém AmegaPosÚdaje AMEGA s.r.o.

Fakturačné údaje:

AMEGA s.r.o.
Bodice 130
031 01 Liptovský MikulášIČO: 36707392
DIČ: 2022287663
IČ DPH: SK2022287663Bankové spojenie: VÚB Liptovský Mikuláš 2248653055/0200
Zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo: 18329/L