Podpora eKasy v pokladničnom systém AmegaPosSoftware

AmegaReHoS

   Komplexné softverové riešenie pre ubytovacie zariadenia – v príprave.